Uitstroom groter dan instroom

Dat het beroep niet meer aantrekkelijk is bij de jongere generatie is geen groot nieuws meer... Bijna negen op de tien stagiairs willen enkel aan de slag als bemiddelaar bij de verkoop of verhuur van onroerende goederen. Op meer dan 2.000 stagiairs willen minder dan 100 alleen syndicus worden. ‘Bij de syndici is de uitstroom groter dan de instroom’, luidt het bij het BIV.

Knelpuntberoep

Steeds minder afgestudeerden voelen zich geroepen tot het beroep van syndicus. En dat terwijl er in hoog tempo appartementsblokken worden opgetrokken. De redenen?

Bron: Property today, Krickovic Dominique, Editie 5 jan - feb 2021